การสมัครสมาชิค เข้าใช้แอพ โดยใช้ Authentication Firebase

การสมัครสมาชิค เข้าใช้แอพ โดยใช้ Authentication Firebase

ตามารูปภาพเลยโจทย์ คือเราต้องการทำระบบ Authentication โดยให้ User สามารถสมัครสมาชิคได้ และ เก็บข้อมูลไว้ใน Firebase ต้องทำอย่างไร ?

ไปที่ https://firebase.google.com

ไปที่ Project ของเรา เลือก Authentication

ส่ิงแรก มาสเตอร์ ต้อง Add Library Firebase Authen เพื่อให้โค้ดเราสามารถใช้ Authen Firebase ได้ ไปที่ Get Started for Android

เจอพี่เสื้อเหลือง ลงมาด้านล่างเลย

เจอละ Available Libraries

ให้ Copy ไลบลารี่ firebase-auth

กลับมา Android Studio ไปที่ File > Project Structor ไปที่ app เลือก Dependencies

คลิก +

Paste ไลบลารี่ที่เรา Copy ไปไว้ที่นี่ และ OK

จะเห็น ไลบลารี่ ของเรามาค่อย Implementation ที่นี่

OK และ รอ

ไปเปิด build.gradle ส่วนของ Module

ในส่วนของ dependencies ว่ามี ไลบรารี่ firebase-auth อะเปล่า ?

กลับมาที่โค้ด (มาจากตอนที่แล้ว การอัพโหลดภาพไป Firebase)

มาสเตอร์ กำหนดให้ ถ้าสามารถอัพโหลดรูปไป Firebase จะทำงานที่ addOnSuccessListener มาสเตอร์ จะแยกการทำงานออกมาเป็น เมธอด registerNewUserToFirebase();

เรามาเริ่มต้นที่นี่

สร้างออฟเจ็ค firebaseAuth

เอาออฟเจ็คมา createUserWithEmailAndPassword ใส่ emailString และ passwordString ที่เราต้องการไป แล้ว addOnCompleateListerner

ที่ onComplete มาสเตอร์ if-else Statement

กำหนดเงื่อนไขให้ ถ้า task Success ให้ Toast คำว่า Register Success 4 วินาที แต่ถ้าไม่ให้เรียน Alert Dialog มาแสดงเหตุผลของการไม่สำเร็จ

กลับไป Firebase

Authentication

ที่ Sign-In-Method จะมีการเลือกวิธีการ Authentication ว่า จะใช้แบบไหน ? วันนี่เราเลือกแบบแรก Email/Password

เลือกตัวแรก นะครับ (Email link ยังครับ)

จะเห็น Email/Password มี Status เป็น Enabled

ลองทดสอบโค้ดในเครื่องจริง

คลิก New Register

คลิกภาพเลือกรูป และ กรอกให้หมด

มาสเตอร์ มั่ง email และ Password

Email ผิดไม่ได้อยู่ใน Format Email

มาสเตอร์ แก้ไขให้ eMail ถูก แต่ Passwoerd ผิด

Password ต้องไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

ยอมละ ไปเลย

กลับมา Firebase ให้ Refresh

เย้ๆๆๆ ได้มาละ การสมัครการใช้งาน ผ่าน Firebase สำหรับใครที่ไม่ทัน ลองมานั่งที่ EWTC เดี๋ยวมาสเตอร์ ช่วย https://medium.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-firebase-4c47d501a3ab


การสมัครสมาชิค เข้าใช้แอพ โดยใช้ Authentication Firebase was originally published in มาสเตอร์ อึ่ง on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Author: Pawan Kumar

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this:
Skip to toolbar